”Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk.” – Kulturális Központ az élményszerű tanulásáért

Kedvezményezett: Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár

A projekt címe: \”Tudás a szárny, amelyen égbe szállunk.\” – Művelődési Központ az élményszerű tanulásáért

A szerződött támogatás összege: 27 737 971 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: Célunk jelen projekttel kettős: Egyrészt egy széles társadalmi összefogáson alapuló, másfél éven át zajló összehangolt és integrált programsorozattal szeretnénk a fiatalok igényét megteremteni és elmélyíteni az önmagunk és környezetünk jövőjét befolyásoló minden olyan információ iránt, amely tudást, életrevalóságot és közösségi kompetenciát közvetít. A projekt másik kiemelt célja is a jövőbe tekint, hiszen reményeink szerint az itt szerzett ismeretek és élmények döntően befolyásolni tudják a Város és a térség jövőjét, egy olyan igényt is teremtve, ami a helyben maradást, a családalapítást, a vállalkozó kedvet, az önismeret és a tudatos jövőtervezés erősíti. A programjaink célcsoport-specifikusan nem önmagukban kezelendőek, hanem egymással összefüggenek: Az óvodás-korúak játékos foglalkozásai már a helytörténeti, művészeti és közösségi kompetenciákat erősítik, az általános iskolásokat célzó foglalkozások az iskolarendszerből tudatosan kiszakított élményszerűségével vélhetően a tudást és az ismereteket élményekhez kötődően rögzítik, ami a mai ún. „Z” generáció számára nagyon fontos. A pályaválasztás előtt álló fiatalokat pedig elsősorban önmaguk megismerésére, érdeklődési körük pontosabb beazonosítására ösztönözzük majd, a projekt erre a célra tervezett programjaival, természetesen korszerű, a térség munkaerő-piaci helyzetét, a továbbtanulás minden aspektusát magába foglaló pályaorientációs ismeretek átadásával egybekötve. A programok sikerének és jövőbeni hasznosulásának legfontosabb eleme, hogy képesek legyünk a gyerekek érdeklődését folyamatosan fenntartani, és a fontos információkat számukra megfelelően becsomagolni. Ezt szolgálja többek között az a modell-értékű összefogás, amit jelen projekt ösztönöz, a térség szinte összes oktatási-nevelési intézményével, amely alkalmas a folyamatos visszacsatolások integrálására, a gyerekek igényeinek folyamatos megismerésére. Ezt szolgálja továbbá a szülőkkel való folyamatos kapcsolat, valamint a megfelelő és tudatos kommunikáció. Az érdeklődés felkeltésének a fontossága és az élménypedagógiai gondolkodásmód folyamatosan áthatja a projekt minden elemét, hiszen a „tudás a jövő”, viszont a tudás igényének megteremtése a jelen nagy kihívása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.28.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00148