Kalocsai Család és KarrierPONT

 Projektzáró sajtóközlemény

„Kalocsai Család és KarrierPONT”

EFOP-1.2.9-17-2017-00088

 

2021 februárjában fejeződött be a Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár, a Magyar Női Unió és az Együtt Európáért Alapítványból álló konzorcium által elnyert Kalocsai Család és KarrierPONT elnevezésű projektje.

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00088. sz. Kalocsai Család és KarrierPONT elnevezésű pályázat legfőbb célja a hároméves projektidőszak alatt egy olyan térségi Család és KarrierPONT kialakítása, amely komplex szolgáltatásrendszerével és széleskörű együttműködési hálózatával valódi segítséget jelentsen a térség aktív korú (elsősorban nők) lakosságának a munkapiacon való érvényesüléshez, munkapiaci megmaradáshoz úgy, hogy mindezt a családi értékek és a helyi hagyományok előtérbe helyezésével teszi.

A projekt során kerekasztal beszélgetések alkalmával többek között az önkormányzatok képviselői, szakemberek és a Család és KarrierPONT munkatársai vitatták meg a női munkavállalás és a családbarát munkahelyek kialakításának nehézségeit. A Vidéki Nők Napja elnevezésű rendezvénysorozaton, ahol a témában releváns vezetők, szervezetek osztották meg jó gyakorlataikat, tárták fel a munkájuk során tapasztalt problémákat, összesen több, mint 400 fő vett részt. Az Összefogás a Gyermek és Családbarát Magyarországért Műhely kihelyezett konferenciája és foglalkozássorozata a helyi igényekkel egyeztetve valósult meg, több, mint 100 fő részvételével. A nagyrendezvények mellett kiscsoportos tréningeken vehettek részt az érdeklődők, illetve aki igényelte, egyéni tanácsadást is kapott, akár lelki támogatás, akár munkába állás terén.

Részben a vírushelyzetnek, részben az online világ térhódítása miatt a digitális térben is valósultak meg rendezvények. A Család és KarrierPONT honlapján a hírek és érdekességek mellett egy e-learning anyagot is elsajátíthatnak az érdeklődők a család és a személyi fejlődés témakörében. A projekt során több kiadvány és kisfilm is készült, ezzel is biztosítva a széleskörű disszeminációt.

A projektről bővebb információt a http://karrierpont.kalokultura.hu/oldalon olvashatnak

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00088 Kalocsai Család és KarrierPONT projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió támogatásával valósult meg.

Kedvezményezett: Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár
A projekt címe: Kalocsai Család és KarrierPONT
A szerződött támogatás összege: 199.755.450 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása: Jelen projekttel egy olyan térségi Család és KarrierPONT kialakítása a célunk, amely komplex szolgáltatásrendszerével és széleskörű együttműködési hálózatával valódi segítséget jelent a térség aktív korú női lakosságának a munkapiacon való érvényesüléshez, munkapiaci megmaradáshoz úgy, hogy mindezt a családi értékek és a helyi hagyományok előtérbe helyezésével teszi.
A három éves projektmegvalósítás alatt az alábbi stratégiai célok mentén tervezzük:
Célunk, hogy felvázoljuk az itt élő családok, kisgyermekes anyukák, a munkapiacra visszatérő nők vagy akár családalapítás előtt álló fiatalok számára a választás lehetőségét: AKI CSALÁD MELLETT DOLGOZNI SZERETNE, AZ NE GONDOLJA AZT, HOGY ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN, AKI PEDIG MUNKA MELLETT A CSALÁDALAPÍTÁSON GONDOLKODIK, AZT NE GYÖTÖRJÉK AZOK A SZTEREOTÍPIÁK, HOGY EZ LEHETETLEN.
A Család és KarrierPONT változtatni szeretne a demográfiai mutatókon, miszerint a házas nők száma elmarad az országos átlagtól.
A nők munkaerő-piaci helyzetének javításával szeretnénk elérni változást, ehhez a család és a munka összeegyeztethetőségét szükséges előmozdítani. Ahhoz, hogy a munkavállalói szerep mellett a szülői, házastársi kapcsolatban is jól tudjon működni valaki, ahhoz a munkaadói oldal támogató hozzáállása szükséges, ebben is segíteni kívánunk. Projektünk célja, hogy könnyítsük a gyermekvállalást és a gyermeknevelést, valamint a gyermeket nevelő nők esélyegyenlőségét elősegítsük.
FONTOSNAK TARTJUK A KULTÚRA HELYI GAZDASÁGFEJLESZTŐ SZEREPÉNEK, ÉS A KULTÚRA, MINT EGYFAJTA SZOLGÁLTATÁS ATTITŰDJÉNEK ERŐSÍTÉSÉT A TÉRSÉGBEN, FŐKÉNT A NŐK KÖRÉBEN.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.30.
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.9-17-2017-00088

Web:  http://karrierpont.kalokultura.hu/