HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A KALOCSAI TÉRSÉGBEN

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00002
A projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben
Kedvezményezett: Kalocsa Város Önkormányzata
A szerződött támogatás összege: 399.892.204 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása: A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A konstrukció részcéljai:

  1. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
  2. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
  3. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
  4. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
  5. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

Kérjük, töltse ki kérdőívünket a pályázat célkitűzéseinek megvalósítása érdekében!