Tanulási programok Kalocsán: Az élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása és fejlesztése

Kedvezményezett: Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár
A projekt címe: “Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel” (Coelho) Tanulási programok Kalocsán: Az élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása és fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 50.087.028 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása: Cél a KKKK-ban megvalósuló, egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programokkal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, ill. a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése.
További cél a nehezen elérhető és/vagy hátrányos helyzetű célcsoportok elérése, bevonása, mozgósítása, motiválása, számukra tartalmas programok biztosítása, melyek motiváló erőt jelentenek a további képzésekbe/oktatásba történő bekapcsolódáshoz.
Cél a hátrányos helyzetű, nehéz helyzetben lévő, valamilyen életproblémával szembenéző célcsoport közösségi tevékenységekbe történő bevonása, támogatása egyrészt a közösség erejével, másrészt mentori szolgáltatás biztosításával (segítő erőforrás, segítő beszélgetés).
Cél az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése nem formális tanulási formákkal, valamint kapcsolódó szolgáltatásokkal (tanácsadás, mentorálás).
Cél a kompetenciák fejlesztése, az alkalmazkodóképesség növelése általában a lakosság, ill. a hátrányos helyzetű célcsoportok esetében.
Összességében cél az életminőség javítása, a társadalmi-gazdasági marginalizáció csökkentése. A beavatkozás célja a kompetenciák fejlesztése, kiemelten a transzverzális kompetenciáké.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.7.3-16-2017-00034