Vissza az előző verzióhoz

A helyi identitás és kohézió erősítése

Akadálymentes verzióhoz, kattintson ide »

Széchenyi 2020, Befektetés a jövőbe logó

Kedvezményezett: Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár
A projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése
A szerződött támogatás összege: 39.199.828 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt elsődleges célja Kalocsa városban a közösségi identitás és kohézió erősítése közösségi akciókkal, a lakosság bevonásával. Törekvésünk a „Kalocsán élni jó” életérzés erősítése, az elvándorlás megelőzése, a közös értékek és hagyományok ismerete és tisztelete mentén élés élményének fenntartása. A tevékenységek eredményeként várhatóan fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi társadalom bevonása által erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, valamint a településhez való kötődés.

Az aktivitások következtében a meglévő humán erőforrások felszínre kerülnek, és az együttműködések következtében minőségi változást hoznak létre a város életében. Ezt a célt szolgálják a projekt teljes időszaka alatt havi rendszerességgel szervezett beszélgetések, amelyek ösztönzik a közösséget a nyílt diskurzusra az őket érintő problémákról. A programok és aktivitások tartalma a közösségi tervezés eredményeként alakul, ezáltal is magáénak érezheti a célterület lakossága, és remélhetőleg a projekt lezárását követően is fenntartja ezeket.

További kiemelt cél Kalocsa kijelölt területein lakó nemzetiségek szokásainak, hagyományainak, kultúrájának feltárása. Ehhez együttműködünk a városi nemzetiségi önkormányzatokkal és hagyományőrző csoportokkal, akik segítenek mozgósítani tagjaikat. Emellett a projekt kezdeti időszakában közvetlen módon előzetes kommunikációt folytatunk a lehető legszélesebb palettájú kommunikációs eszközökkel (nyomtatott és online sajtó, helyi rádió és tv-műsorok, plakátok a célterületi lakosok által leggyakrabban látogatott helyeken) a projekt szakmai tartalmáról.

A lakosság igényeit interjú és kérdőív formájában mérjük fel. A személyes interjúk készítésénél fontosnak tartjuk, hogy az alany az előzetes tájékoztatásnak köszönhetően bizalommal fogadja a közösségfejlesztő kollégát. A projekt teljes időszaka alatt olyan direkt és indirektív kommunikációt folytatunk majd a helyi lakosokkal, amelyben egyrészt mindenki információhoz jut, másrészt egyértelművé válik számukra, hogy valóban lehetőség adódik a helyi ügyekbe való beleszólásra. A saját kulturális értékeik, helytörténeti dokumentumaik és tárgyak, hagyományaik a települési értékrendszer részét képezik, gazdagítják azt.

A közösségi munkamódból, a közös gondolkozás elindulásából, az új, személyes értékek feltárásából adódóan várhatóan erősödik a lakosok helyi identitása, növekszik és elmélyül kapcsolati hálójuk. A gazdasági aktivitás növeléséhez elengedhetetlen az egyének, közösségek együttműködési készségének növelése, ugyanis a társadalmi tőke a bizalom és együttműködés alapjain nő, ami a helyi gazdasági fejlődés és az elvándorlás csökkenésének az alapja.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.31.
A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16